Paletové regály

KLASICKÝ PALETOVÝ REGÁL

Tieto certifikované paletového regály majú veľmi vše-stranné využitie. Dokážu zväčšiť vaše skladovacie prie-story až niekoľkonásobne. Avšak ohľad je braný aj na bezpečnosť, čo potvrdzujú statické výpočty podľa noriem a predpisov (RG 614 , FEM). Maximálna výška regálu je 14 metrov a nosnosť 1500 kg na paletu.
Pre väčšie zaťaženie ponúkame individuálne riešenia.

VJAZDOVÉ REGÁLY (DRIVE-IN)

Využíva sa systém First In – Last Out pri skladovaní materiálov rovnakého druhu pri ktorom nie je možné ukladať palety na seba.

SPÁDOVÉ (GRAVITAČNÉ) ROLČEKOVÉ REGÁLY

Systém First In – First Out je využívaný hlavne v potravinárstve, kde obsluha regálu je z oboch strán. Z jednej strany sa palety vkladajú a z opačnej vykladajú. Regál má niekoľko násobne väčšiu kapacitu!

MOBILNÉ REGÁLY

Posuvný podvozok systému sa pohybuje na koľajniciach zapustených do podlahy, využíva iba jednu uličku z čoho vyplýva značná úspora priestoru. Vysokú bezpečnosť elektricky ovládaného MOVO regála je riešená senzormi.

PUSH-BACK REGÁLY

Fungujú na princípe First In - Last Out. Výhoda oproti Drive-In systému je možné obsluhovať každé skladové podlažie samostatne.

Ing. Juraj Uhliar – WFY

Poštová 1157/6
926 01 Sereď

Kontakt

Tel.č.: 09‍05 60‍6 455
Email: in‍fo‍@‍wfy‍.sk

Kancelária, sklad

Hornočepenská 4566/14A
926 01 Sereď
Pracovná doba: 08:00 – 16:00 h.
GPS:
48.3112005; 17.721511